Ứng dụng

Nhà > Ứng dụng > Ứng dụng

Chất khử nước (Phụ gia)

Chất giảm nước là một phụ gia bê tông có thể làm giảm lượng nước tiêu thụ để trộn trong khi duy trì độ sụt của bê tông không thay đổi. Nó có thể cải thiện khả năng làm việc của xi măng, giảm tiêu thụ nước đơn vị và cải thiện tính lưu động của hỗn hợp bê tông; hoặc giảm tiêu thụ xi măng đơn vị và tiết kiệm xi măng. Chất khử trong nước của axit polycarboxylic phản ứng với sắt, chuyển sang màu đen và có mùi hôi. Thiết bị FRP là sự lựa chọn tốt nhất.

Quy trình ứng dụng: Chất khử nước FRP bồn chứa chất lỏng mẹ, bồn chứa hỗn hợp, bồn chứa thành phẩm, tháp hấp thụ khí đuôi.


Water Reducing Agent (Additive)

  • wechat

    +86 150 2880 2881: +86 150 2880 2881

Trò chuyện