Phụ kiện ống thép thủy tinh

Nhà > Các sản phẩm > Phụ kiện ống thép thủy tinh
  • FRP khuỷu tay

  • FRP khuỷu tay

FRP khuỷu tay

Khuỷu tay FRP được hình thành bằng cách đặt tay. Có ba dạng cấu trúc của khuỷu tay FRP được hình thành bằng cách đặt tay

Mô tả Sản phẩm

Mô tả Sản phẩm

Khuỷu tay FRP được hình thành bằng cách đặt tay. Có ba dạng cấu trúc của khuỷu tay FRP được hình thành bằng cách đặt tay. Chúng được đúc nguyên khối trên khuôn, đúc tách bán khuôn, và các đường ống đúc sẵn và sau đó các khớp nối tôm được hình thành.

  • wechat

    +86 150 2880 2881: +86 150 2880 2881

Trò chuyện