Phụ kiện ống thép thủy tinh

Nhà > Các sản phẩm > Phụ kiện ống thép thủy tinh
  • Tê FRP

  • Tê FRP

Tê FRP

Các tees nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh được hình thành bằng cách "cuộn + xếp bằng tay", và các tees bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh được hình thành bằng "cuộn + xếp bằng tay" được hình thành liền mạch trên khuôn.

Mô tả Sản phẩm

Mô tả Sản phẩm

Các tees nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh được hình thành bằng cách "cuộn + xếp bằng tay", và các tees bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh được hình thành bằng "cuộn + xếp bằng tay" được hình thành liền mạch trên khuôn.

  • wechat

    +86 150 2880 2881: +86 150 2880 2881

Trò chuyện